Om Föreningen

Fákur Islandshästförening


Styrelsen


Styrelsen 2017

Vid årsmötet 2017 valdes följande styrelse för verksamhetsåret:


Ordförande

Johanna Hillerström

johanna@fakur.se


Kassör

Sari V. Alexandersson

sari@fakur.se


Sekreterare

Ingela Hultberg

ingela@fakur.se


Ledamöter

Sven Sundström

sven@fakur.se


Marqus Qvist

marcus@fakur.se


Suppleanter:

Rebecca Insulander

rebecca@fakur.se


Karl-Roger Karlsson

roger@fakur.se


Anette Lindgren

anette@fakur.se

Fákur Islandshästförening bildades 1981. Fákur är en av de tio äldsta islandshästföreningarna i landet.  1983 Höll Fákur Svenska Mästerskapen i Borås.


I Toarpsdal, stax utan för Borås ligger Fákurs ovalbana. Där föreningen håller öppna träningar, tävlingar och kurser.